Jag är här för att ena och förena inte splittra. Redan i början av min mediala resa så pratade jag mycket om att bygga broar, men det kändes då som om det låg i framtiden. Jag har länge känt att den framtiden är nu och kan se i en förändring i mina handli

Läs mer

Att bygga broar 

Jag är här för att ena och förena inte splittra. Redan i början av min mediala resa så pratade jag mycket om att bygga broar, men det kändes då som om det låg i framtiden. Jag har länge känt att den framtiden är nu och kan se i en förändring i mina handlingar och tankar som allt mer verkar för att ena och förena. Det är en splittrad värld som är det stora hotet i vår tillvaro, då vi hela tiden värderar tillvaron utifrån vi och dem.

Jag har hela tiden välkomnat den globalisering som sker, även om mycket i den just nu inte är bra och den haltar i sin samverkan. Men för mig är den en viktig del i att ena och förena. För vilken utveckling och förändringsprocess är enkel och smidig? Så det handlar inte om att allt ska flytta på perfekt direkt, utan att vi gör bästa möjliga av det läget vi befinner oss i nu. För det är just det hanterandet som leder utvecklingen framåt.

Som jag ser det så sker det på alla plan just nu, allt från mellan individ till individ, inom olika grupper, inom ett land och globalt där allt innesluts. Du och jag kanske inte hoppar in och börjar förändra i världspolitiken, men du och jag kan göra vår process i detta i den miljö vi befinner oss, men var börjar vi? Allt börja alltid inom oss själv, där vi genom vår personliga och andligutveckling enar och skapa balans, för så länge det finns splittring inom oss människor kommer det finnas splittring på jorden. En del tycker att det är ingen idé om lilla jag gör denna process och det arbete som det innebär när inte alla andra gör det. Helt fel, det spelar stor roll. För var individ som påverkar det kollektiva med sin utveckling påverkar så förändringen sker och för varje individ blir denna förändringsprocess allt starkare och starkare. Vilket gör att i slutet kommer de motstridigaste bara åka med av det kraftfulla flöde som väller fram över jorden. Det finns ett bra uttryck som säkerligen de flesta av er redan hör ”Inre frid, ger yttre fred”. ❤️

Eftersom allt börjar utifrån oss själva så kan vi fortsätta med vår samverkan med andra människor. Hur vidare det vi tänker, säger, och gör om det enar eller splittrar. Vi kan inte alltid i dessa lägen förvänta oss något tillbaka, men finns det egentligen någon mening med att splittra när vi har allt att vinna på att ena? Vår samverkan med andra människor sker på många olika plan, med vår äktahälft, familj, kollegor, grannar och i princip alla vi möter. För ett leende mot en främling enar, en sur min eller att man fräser åt någon splittrar. Jag tänker inte gå in och ge någon manual för vad som enar och vad som splittrar utan det överlämnar jag till dig att utveckla i din process. Men grunden är oavsett om det handlar om tankar, det vi säger eller det vi gör – enar detta eller splittrar det? Du kan börja med att se hur enande eller splittrande dina tankar är, för sen utvärdera det du säger och till sist det du gör. För allt är energi och varje tanke, ord och handling skapar en energi som antingen enar eller splittra. Så bör jag tänka denna tanke om den splittra, nä jag bör tänka om och tänka på ett sätt som enar. Bör jag säga detta om det splittrar, nej enligt mig är bättre att fundera på hur jag ska kunna säga det på ett sätt som enar eller kanske helt enkelt låta bli att säga det. När vi hamnar i en situation där vi ser att vår handling kommer splittra, bör vi då göra den? Kanske kan vi göra det hela på ett annat sätt som istället enar eller helt enkelt avstå från att göra det.

Att arbeta för att ena inom mig själv, för att ena med min samverkan med andra människor ser jag som ganska naturliga och som jag kan få till om jag skärper mig. Men det innebär inte alltid att jag lyckas för jag är inte perfekt, utan det viktiga är att jag hela tiden blir bättre på det. Däremot kan jag tycka att det blir svårare rent personligen när det handlar om samhällsfrågor eller sådant som är världsomfattande. För i dessa sammanhang finns oftast redan en så stor splittring och man kan inte heller bara tiga och hoppas på att denna splittring försvinner. Jag försöker dock att inte spinna med i de värsta splittringsenergierna. Försöker att ta ställning med så lite intention av splittring som möjligt. Det finns mängder av stora splittringar över världen från minsta byhåla till det som är globalt. Som exempel så råder det en stor splittring i Göteborg nu, angående om Västlänken skall byggas eller inte, för er som inte vet så är Västlänken en tunnels som kommer gå under Göteborgsstad. Utan att gå in på själva splittringen, så har jag själv tagit stort ställningstagande för att jag inte vill att tunneln skall byggas. Från början tänkte jag inte på om jag var splittrande eller enande, men idag försöker jag vara så lite splittrande som möjligt utifrån min tanke, det jag säger och gör. I denna stora splittring finner jag ingen möjlighet att vara helt enande, för det skulle innebära att inte ta ställning och det anser jag är min samhällsplikt att göra och för mitt eget människovärdes skull. Ni kan säkerligen se och komma på fler splittringar i tillvaro på denna nivå, splittringar som bekommer er.
Detta också utifrån detta resonemang som jag inte vill ha kvar blockpolitik i Sverige, för den splittrar. Jag önskar en blockbefriad politiskarena där alla samverkar för individen och samhällets bäst. Den önskan jag har är enande, för tänk om vi använde oss av det bästa i varje politiskt parti i enad kraft vilken förändring det skulle bli på vår samhällsmiljö. Ett enande som skulle leda till att individen skulle få det lättare att skap frid inombords – inre frid som ger yttre fred. ❤️

Tyvärr så är det stora krafter i världen som arbetar för splittring, de vill helt enkelt skapa splittring för i splittring kan man få makt. Av denna orsak är det av stor vikt med varje individs insatts i motsatt riktning.

Allt börjar inom dig själv. ❤️

Namasté
Hasse Nyander