Som många vet så brinner jag starkt för den självaläkandeförmågan, både för eget bruk, att arbeta med och lära ut om. För mig är den självläkandeförmågan grunden till all läkning. Som Energimedicinsk healingterapeut tror jag inte att jag har botat någon,

Läs mer

Den självläkandeförmågan 
Som många vet så brinner jag starkt för den självaläkandeförmågan, både för eget bruk, att arbeta med och lära ut om. För mig är den självläkandeförmågan grunden till all läkning.

Som Energimedicinsk healingterapeut tror jag inte att jag har botat någon, utan jag har assisterat den självläkandeförmågan hos min klient till läkning. Inte heller tror jag någon annan kraft har botat någon utan dess kraft har assisterat den självläkandeförmågan i den läkande processen. Så ibland när mina klienter tackar mig för de blivit friska/välmående så brukar jag påpeka att tacka dig själv och din självläkandeförmåga, jag bara assisterade er till läkning. En del tittar lite skumt på mig trots att jag från första början påpeka vikten av deras delaktighet i process. Att jag inte kan göra jobbet utan bara assistera dem i deras process.

Många jag möter växer i sin kraft vid vårt första möte, då de inser att de besitter själva en inre kraft och potential – att de är inte alls så maktlösa som de känner sig. Jag ger mina klienter inre kraft, styrka och delaktighet, genom att lära dem om deras egen förmåga. Detta höjer definitivt deras mentala inställning och självläkandeförmåga. Vilket ger större möjligheter till tillfrisknad och välmående.

Personligen var jag svårt hjärtsjuk 2008 med en viss sannolikhet att min tid på jorden var över. Skolmedicinen var skickliga på att häva mina symtom, samtidigt som jag fick healing från mängder olika håll. Så här i efterhand förstår jag att de assisterade mig och min självläkandeförmåga. För jag kan idag se det läkandearbete som jag gjorde.

Skolmedicin överrumplades lite av min tillfrisknad och sa att det är sådant som händer ibland, att min mentala inställning och att min självläkandeförmåga hade gjort mig frisk. Då tänkte jag att jag nöjer mig med det uttalandet och går inte in på all hjälp jag fått alternativt, samtidigt som jag förstår att de visste det för de vet ju vad jag sysslar med. Men så här i efterhand kan jag se hur rätt de hade, för visst hade min mentala inställning och min självläkandeförmåga haft en avgörande roll i mitt läkande. Vill inte på något sätt förringar den hjälp jag fick från skolmedicinen och alternativmedicinen. Är oerhört tacksam för den assistansen, för utan den hade jag troligen inte fixat min läkande process.

Viktigt för mig är att få människor att förstå den inre kraft och potential som de alla besitter inombords. Denna självläkandeförmåga som är grunden till all inre och yttre läkning. Det är också därför jag är väldigt angelägen om att man ska odla sin relation med sin ande, för ju bättre relation med anden ju större tillgång till den självläkandeförmågan.

Samstämmighet mellan kropp, själ och ande ger själsligfrid – själsligfrid ger större tillgång till den självläkandeförmågan.

Namasté
Hasse Nyander