Du skall icke döma.

Du skall icke döma.

Du skall icke döma så skall du själv inte bliva dömd, ett citat de flesta hört utan lägga någon större vikt vid dess innebörd. Ta en stund och känn på orden, vad innebär de för dig?

Vem håller koll på om vi dömer och vem utfärdar domen iså fall?

Allt är energi och allt som sker är hela tiden energiutväxlingar och energitransformeringar. Vi existerar alla i samma rymd av energi, så allt vi gör mot andra gör vi också emot oss själva. Så det är ingen som dömer dig utan du utsätter dig själv för det du gör emot andra.

Detta citat handlar helt enkelt om energimässiga lagar som är en ren automatisk funktion. Alltså ingen Gud som sitter på något moln och dömer dem som är dömande. För det första så måste man iså fall först och främst tror på dömande Gud och den bilden av Gud är endast skapad av människor.

Det vi sänder ut kommer förr eller senare alltid tillbaka till oss själva. Vilket i sammanhanget får mig utsökt att tänka på citatet – behandla andra såsom du vill bli behandlad själv. Men just nu handlar det om att inte döma, för det första så dömer vi ofta dem som triggar i gång något inom oss. Vilket göra att de egentligen är potentiella läromästare, så gå istället in orsaken till vad de triggar i gång så har du säkerligen inget behov sen av att döma.

Vi är också väldigt skickliga på att döma utifrån våra förutfattade meningar och okunskap, för vad vet vi egentligen om dem vi dömer? För många gånger känner inte dem vi dömer och inte heller deras historia. För de vi känner och känner till deras historia kan vi vara väldigt överseende inför och istället ha medkänsla till. Förutom om vi vill förändra dem, då dömer vi dem utifrån vad vi vill – ganska själviskt eller hur?

Du skall inte döma och då menar jag inte ur en juridisk aspekt utan det vi många gånger gör rent automatisk i vår vardag.

Har ni tänkt på att de som ofta är väldigt dömande är också det som mest oror sig för vad andra ska säga eller tycka. Genom sig själv känner man andra, en form av spegling.

Ge mig en orsak till att någon av oss bär på rätten att döma någon annan. Personligen kan jag inte finna någon, däremot kanske jag inte gillar vad alla gör eller står för men så länge det endast är ett konstaterande av mitt noterande, så innebär det något helt annat än att jag dömt någon.

I mitt arbete får jag höra mycket, allt kanske inte alltid går hand i hand med mina åsikter eller min moral, men inte kan jag i denna stund döma min klient utan får hålla mig neutral och konstatera att alla inte tycker som mig och för mig är det helt okej.

Observera att det finns ingen vetenskapligstudie som jag lutar mig emot, utan detta är bara mina små tankar angående – du skall inte döma.

Namasté
Hasse Nyander