Försöker vara i stillheten så mycket som möjligt för det är då det händer - liksom via mina drömmar. Har ibland lite svårt att skilja på vad som skedde på dagen i ett så kallat vaket tillstånd eller vad som hände på natten via min drömmarsvärld. De olika

Läs mer

Just nu. 

Försöker vara i stillheten så mycket som möjligt för det är då det händer - liksom via mina drömmar. Har ibland lite svårt att skilja på vad som skedde på dagen i ett så kallat vaket tillstånd eller vad som hände på natten via min drömmarsvärld. De olika världarna går in i varandra och bildar någon form av transformerande helhet. Jag kan ju se mönstret i det som händer i de olika tillstånden, även om det tar sig i uttryck på lite olika sätt. Är väl medveten om vad jag önskat få mer tid till och nu har jag det även om det inte var så här jag tänkte mig vägen dit. Är väl medveten om vilka beteendemönster och förändringar jag vill uppnå, tänkte dock inte att dessa möjligheter skulle serveras mig utifrån det tillståndet som jag nu befinner mig i - men det blir bara självklarare och självklarare att jag befinner mig precis där jag skall vara. ❤️

Det finns enligt mig en stor missuppfattning angående att vara i stillhet. Det innebär inte att sitta och blunda även om det kan hjälpa till för att gå in i tillståndet - för att stänga av det störande bruset som finns inom oss. Så skönt när det inre bruset tystnar. Stillhet innebär att komma i kontakt med den innersta kärna som finns inom varje människa oavsett hur kaotiskt den yttre världen kan verka vara. Att uppnå och vara i denna inre stillhet av inre frid oavsett vad man gör eller är i för situation är att vara i stillhet. ❤️

När man är i stillhet befinner man sig definitivt i nuet – ett varande – ett jag är tillstånd. Det är då det sker transformation som skapar den nya framtiden. En natt via mina drömmar blev tillsagd av en av mina före detta elever – Varför drömma och sedan kämpa för att uppnå det? Så sant, livet är inte en kamp utan ett tillstånd av skapande som går förbi alla satta begränsningar. Jo, jag har mina inlärda begränsningar och issues. Det handlar helt enkelt att avprogrammera dem till ett obegränsat tillstånd då man är ett med alltet (kvantfältet). Det är i detta tillstånd transformationen sker - man är transformationen. ❤️

Kände redan när jag låg inne på hjärtintensiven/thoraxintensiven i vintras att det var en tid av att praktisera det jag lär ut, även om jag alltid försöker leva utifrån de kunskaperna - men den tiden gav mig en möjlighet att var i avancerad hård träning. Liksom nuet ger mig en möjlighet att vara i transformationen för att skapa min framtid – för framtiden skaps här och just nu. ❤️

Namasté ❤️
Hasse Nyander