En tid av kontemplation som för mig känns viktigare och självklarare för varje år. Att blicka tillbaka på det gångna året och med lite perspektiv se på det. Kanske inte så viktigt att utvärdera vad som var bra eller dåligt, för det är svårt att se vilket

Läs mer

Kontemplation 

En tid av kontemplation som för mig känns viktigare och självklarare för varje år. Att blicka tillbaka på det gångna året och med lite perspektiv se på det. Kanske inte så viktigt att utvärdera vad som var bra eller dåligt, för det är svårt att se vilket i denna stund. Mer att en del händelser kändes jobbiga andra inte, men jag vet ju att ibland är det just dessa stunder som känns jobbiga som vi längre fram i tiden är som mest tacksamma över. Jag går inte heller in så mycket på detaljer, även om det händer att jag glider in i dem, utan mer ser på året i dess helhet och hur de olika faserna varit. Jag hade t.ex. en vår med ett fantastiskt flöde på många plan, medan hösten var tvärtom, trögt och kändes som det bara kom saker i vägen. Försöker se dem som lika viktiga faser, för jag vet att de har båda varit behövliga i den utveckling och i de utmaningar som jag varit i. Vet att de båda behövs inför denna kommande framtiden, men det är inte alltid lika lätt att känna i stunden när det känns som allt är tungrott. Det heter ju ömsom vin ömsom vatten.

Känner mig ganska så klar med 2018 och är redo att lämna det bakom mig, förutom det jag tänker ta mig med in i det nya året. För mig personligen har The Church of Good Wills Nyårsandakt blivit en viktig del och tradition i detta skede. Ungefär som ett bokslut, en manifestation då jag släpper taget helt om det gånga året och gör mig redo för ett nytt år med nya skeden och utmaningar. ❤

Ser ljust på det kommande året och ser det som ett år då saker och ting i min tillvaro förfinas utifrån den struktur som redan ligger på plats. Vi kanske inte ser ljuset som sprids över världen men jag är helt övertygad om att det kommande året är ett steg närmare en bättre och fredligare värld. Vi måste dock vara redo och släppa taget om det gamla och förlegade för att kunna komma vidare i denna process. Vi har redan under 2018 sett hur gammalt och förlegat inte längre funkar och man måste ta nya vägar för att nå fram till det nya varandet. Vilket inte alltid tycks vara så lätt, för vi är så intrampande i gamla mönster och beteenden. Det blir ett år med ännu fler illusioner som genomskådas för att kunna delge oss sanningen. Detta kan kännas turbulent, men som jag ser det ett viktigt skede i utvecklingen. Så gör dig redo för släppa det gamla och förlegade, släppa taget om hur det alltid har varit. För frasen hur det alltid varit är ingen sanning, världen har alltid varit förändring och kommer så alltid att vara. Du kan kämpa för att håla kvar till knogarna vitnar eller helt enkelt kapitulera och släppa taget.

När jag summerar 2018 så har det varit ett år att se mirakel i tillvaron och att ha total tillit till det jag fått till mig, även om det sett ut att vara helt tekniskt omöjligt. Men jag tycker mig landat bra i bägge dessa företeelser och hur de har utmanat mig till utveckling. Fast jag kan erkänna att i stunden har det inte alltid varit så lätt.

Tack för alla fina och vackra möten under 2018 som för mig känts så givande. Nu blickar vi fram mot ett ljust och vackert 2019. ❤

Önskar er alla ett gott slut och ett riktigt gott nytt år. ❤
Hasse Nyander