Kreativitet

Kreativitet

Är helt övertygad om att det finns ett överflöd av inspiration och kreativitet inom oss alla. Det handlar om att förlösa denna kraft och låta den flöda fritt. För det är när vi försöker tämja den som den hämmas och tycks sina, men den finns där hela tiden som en vårflod redo att släppas fri.

Skapa är att ge sig hän – att bli hänförd. Ett förändratmedvetandetillstånd som är som ett meditativt varande – jag är. Jag använder gärna och ofta barn som förebilder, för när barn ger sig hän in i fantasin, leken och den skapande kraft går de helt upp i den för att bli ett med den.

Denna kraft kan utmynna i så mycket olika utifrån vårt inre och vårt personliga hänförelse. Lätt att tro att skapande skall utmynna i att måla, skriva och dylikt, men handarbeta, inreda, pyssla med blommor, snickra, svarva, fota, laga mat, etcetera. Skulle kunna göra listan hur lång som helst men låter dessa exempel inspirera dig.

Vi är alla kreativa och skapande väsen det gäller att finna vårt inspirationsflöde för att ge oss hän i det som det utmynnar i.

Tre komponenter som jag gärna använder mig av är meditation, lekfullhet och musik. Dessa redskap hjälper mig att frigöra min kreativa kraft för att ge mig in i det inspirerade flödet.

Ibland när jag studerar vad andra skapat och jag hänförs över framförallt deras tekniska skicklighet, drabbas jag av tanken från en av mina mindre positiva inre röster att det ingen idé att jag håller på när det finns så många skickliga skapare. Men tack och lov så hämmar inte dessa tankar mig någon längre stund. För jag vet ju att mitt skapande är en naturlig del av mitt väsen och framförallt så gör jag ju det för mitt inre behov av att skapa, inte för att bli beundrad. Sen är det alltid skoj om någon annan uppskattar det jag skapat.

Att tillgodose sina behov är att skapa balans, glädje, kraft, energi, harmoni, livskvalitet …

Namasté
Hasse Nyander