Livsuppdrag

Livsuppdrag

Vi kan ha väldigt olika mission i livet även om de alla ingår i samma plan. Trots dess olikheter fyller de en helhet som pusselbitar i ett pussel som i slutet av pusslandet passar ihop. Ibland kan det verka som om någon annans mission motverkaren ens eget, men kanske är det så att de tillsammans skapar en jämvikt av balans. Ytterligheter främjar ju stundom varandra och skapar utveckling.

Det är lätt att se allt ur sitt eget perspektiv men att förstå ur någon annans kan vara komplicerat, framför allt om vi endast vill hålla fast vid hur vi upplever det hela. Dessa olikheter ger oss möjligheter till att utveckla förståelse och medkänsla, vilket jag anser är två grundläggande lärdomar i personligutvecklingen. För mångt och mycket i slutändan kommer handla om hur vi behandlade varandra.

För att skapa ett skådespel med handling och utveckling krävs många olika karaktärer - så och i livets teater. För hela värden är en scen och vi dess aktörer, var och en med sin specifika roll där gäller att skapa bästa möjlig av det man fått med sig in i livet. Som jag ser det hela tar en del på sig vissa roller och dess egenskaper för att hjälpa andra till utveckling.

Jag tror inte mitt uppdrag på jorden är viktigare än ditt, inte heller att ditt är viktigare än mitt. Utan alla behövs och för mig är det endast egot som värdera och jämför - inte anden eftersom den ser helheten och syftet. Den ande vi egentligen är när vi inte befinner oss i denna tillfälliga fysiska klädnad som vi nu valt att inta.

Den som lever får se och den som dör ser sanningen. Helt enkelt vi som lever kvar får se utvecklingen i illusionen som vi kallar verkligheten, men de som dör och kliver ut ur illusionen får se hur det verkligen ligger till.

Namasté
Hasse Nyander