2015 kom jag till en brytning och började då med en långsiktig plan förändra mitt kursutbud. Den allra första själavårdsutbildningen startade, nästa steg var tillkomsten av Ashram for lightcarriers och hösten 2016 bytte min healingutbildning skepnad till

Läs mer

Mediets roll i samtiden

2015 kom jag till en brytning och började då med en långsiktig plan förändra mitt kursutbud. Den allra första själavårdsutbildningen startade, nästa steg var tillkomsten av Ashram for lightcarriers och hösten 2016 bytte min healingutbildning
skepnad till energimedicinsk healingterapi. Att ändra utbildningen mentalt mediumskap till medial coachingterapi är ännu ett steg i denna utveckling. Grunden i medial coachingterapi bygger på traditionellt mentalt mediumskap, så självklart kommer man om man vill kunna arbeta som traditionellt medium utifrån utbildningen. Men jag har genom åren som jag arbetat som medium sett hur behovet från mina klienter ändrats och så även mitt arbetssätt.

Medial coachingterapi bygger på att utveckla sitt mentala mediumskap för att genom detta arbeta som medial coachingterapeut. Jag anser att mediets roll i samhället är i en stor förändring och det som var dess syfte tidigare är på väg att tonas bort för att ge plats åt nya funktioner och uppdrag. Självklart vill jag vara en del av denna resa och hoppas att även andra vill det.

Att utveckla den intuitiva förmågan och förfina den till ett knivskarpt redskap. Att utveckla förmågan till att kommunicera med kommunikatörer från andra sidan, så att mediala coachingterapi kan bli ett gränsöverskridande samspel. För via detta samspel sker mycket med oss människor som har en terapeutisk verkan.

Jag ser många funktioner för en blivande medial coachingterapeut, såsom vägledning, coaching, samtalsterapi, själavård, existentiella samtal, existensterapi, sorg-bearbetning, självhjälpsgrupper, gränsöverskridande möten och samtal. Jag anser att mediumskap redan varit på väg mot att utvecklas länge, så varför inte ge det en helt ny förpackning som andas 2000-tal.

Det händer att elever säger att så arbetar vi redan och framförallt då en del som arbetar som t.ex. socionomer. Så varför då inte utveckla utbildning till såsom den sedan kommer användas? Jag är välmedveten om att inte alla elever börjar arbeta som medium, men att väldigt många använder den utvecklade förmågan i sina arbeten med människor.

Personlig och andlig utveckling är av stor vikt, eftersom som man inte bör ha en massa obearbetade saker, utan vara i god balans. Viktigt är också att via utbildningen hitta ett eget medialt språk och lära sig hur det hela fungerar.

Medial coachingterapi handlar inte om att stöpa massa elever i samma form utan att finna fram till var och ens sätt att arbeta, utifrån en grundtanke. En del kommer arbeta som mediala coachingterapeuter och andra applicera det på den yrkesroll de redan har. Vilket jag tycker känns helt rätt och andas nutid.

Med kärleksfull vänlighet
Hasse Nyander