Vad är dröm och vad är verklighet? Finns det någon skillnad. Det finns en liten skillnad enligt mig och det är att vi har en upplevelse av att det vi kallar verkligheten är det. För mig personligen är dröm bara en annan form av verklighet, så som jag tror

Läs mer

Olika verkligheter 

Vad är dröm och vad är verklighet? Finns det någon skillnad. Det finns en liten skillnad enligt mig och det är att vi har en upplevelse av att det vi kallar verkligheten är det. För mig personligen är dröm bara en annan form av verklighet, så som jag tror att vi samexisterar i många olika former av verkligheter – parallellvärldar.

Jag har tydligt vid ett flertal tillfällen sett igenom illusionen verkligheten och sett som den endast vore en tankemässigt skapad kuliss. En kuslig, men samtidigt häftig upplevelse.

Jag lever aktivt i mina drömmar, på samma sätt som i det vi kallar verkligheten. Jag är agerande, tänkande och kännande. Ibland upplever jag som jag går igenom liknande upplevelser i olika dimensioner och ibland ter det sig som om det var väldigt olika utvecklings möjligheter dem emellan. Jag är helt på det klara med att allt behöver jag inte lära mig i denna verklighet, utan kan lära mig i andra dimensioner. Men ändå dra nytta av erfarenheten i denna verklighet.

Upplever inte heller några problem med att flytta sig i tid och rum. Ibland funkar det bättre och ibland lite sämre, men för mig handlar det mest om min egen förmåga till fokus i stunden.

I eftermiddag ska jag ta del av Agneta Oreheims kunskaper om Quantum dreaming. Vilket ska bli mycket intressant. Vi kommer även få göra ett par trumdrömresor. Vilket ska bli mycket spännande.
Jag har läst lite om quantum dreaming på nätet och utifrån vad jag förstår så känns det som något jag redan sysslar en hel del med. Begrepp och tankegångar som känns för mig självklara. Bara det att jag inte använder begreppet Quantum dreaming, men det blir kanske ett givet begreppsord efter eftermiddagens andakt.

Lite Quantum dreaming från Robert Moss sida i ämnet:

Sinnet är inte platsbundet. Medvetandet är inte begränsat till hjärnan eller till rymden och tiden. Du lever, just nu, i en av många interaktiva världar. Du har parallella själar som rör sig genom livet i parallella världar. Tidsresor är möjliga. Det finns ingen separation mellan subjekt och objekt i universum. På kvantnivåer övervakar observatören en händelse till manifestation ur en soppa av potentialer. Detta kan också vara sant på mänsklig och makro skala. Människor har en medfödd förmåga att kommunicera och påverka människor och föremål över ett avstånd. Eventuella händelser som förekommer i universum är omedelbart tillgängliga var som helst som information. Vår erfarenhet av verklighet, som vår erfarenhet av linjär tid, är en mental konstruktion. Byt konstruktionen, och vi byter vår värld.


Nu kommer kanske någon som kan mer om Quantum dreaming slå mig på fingrarna, men för mig känns det som att träna sig i att vara i kvantfältet och kunna dra nytta av dess obegränsade möjligheter. Men angående denna fundering så är jag förhoppningsvis klokare i eftermiddag.

Till våren planera Agneta och jag att vi ska erbjuda en heldags workshop i ämnet. För er som vill ha mer och för er som inte kan komma idag.

Lite tankar från mig inför dagens Sommarandakt. ❤

Med kärleksfull vänlighet ❤
Hasse Nyander