Redan för över 20 år sedan började jag prata om att bygga broar mellan olika människor. När jag sedermera började mitt arbete med att skapa Den Goda Viljan så var dess intention att sudda ut gränser och skapa gemenskap – att se till vad som förenade oss,

Läs mer

Skapta att skapa

Redan för över 20 år sedan började jag prata om att bygga broar mellan olika människor. När jag sedermera började mitt arbete med att skapa Den Goda Viljan så var dess intention att sudda ut gränser och skapa gemenskap – att se till vad som förenade oss, inte vad som skilde oss åt. Ser hur i nuet hur mönstren faller samman och mycket på min resa får ett helt annat samband med varandra. Förstår nu mycket mer angående det utbildningsmaterial som jag håller på att skriver, som jag i mitt stilla sinne till en början undrade hur jag skulle kunna förena allt till ett sammanhängande material. Har dock haft tillit till att allt kommer falla på plats bara jag börjar att skriva. ❤️

Visst insåg jag utbildningens vidd men inser nu mer dess intention, vilket sporrar mig att fördjupa mig ännu mer i dess flöde och process. Härligt när inspirationen bubblar inombords och bara vill komma ut för att forma ord till meningar som skapar insikt och visdom. ❤️

Vad kan vara större än frigöra sig själv för att leva levande i ett överflöd, där hjärtats röst härskar i ens existens? ❤️

Som jag påpekat så många gånger, det handlar inte om att överleva utan lära sig att leva levande. ❤️

Vi är skapta till Guds avbild, för mig innebär det inte något som har med vår kropp eller utseende att göra. Utan att vi är en del av den skapande kraften som är skapta för att skapa. Ju mer jag är i mitt flöde och skapar, alltmer levande känner jag mig. Vilket i sin tur ger mig sinnesro, detta tillstånd som jag önskar vore ett grundtillstånd för alla. Då skulle vårt förhållande till varandra vara på ett helt annat sätt och världen skulle definitivt inte sett ut som den gör idag. ❤️

Blunda och tänk er för en liten stund att vår vackra och sköna värld vore fylld med vackra varelser som alla hade sinnesro. Frigör er och låt tanken förverkligas i ert inre och bär den med er i era hjärtan. ❤️

Namasté
Hasse Nyander