Universum registrerar allt vi tänker, säger, känner och gör. Vi kan försöka lura medmänniskor men vi kan aldrig lura universum. Vi kommer aldrig undan vårt beteende utan får stå till svar för våra handlingar inför oss själva. En del klienter vill lämna h

Läs mer

Universum

Universum registrerar allt vi tänker, säger, känner och gör. Vi kan försöka lura medmänniskor men vi kan aldrig lura universum. Vi kommer aldrig undan vårt beteende utan får stå till svar för våra handlingar inför oss själva.

En del klienter vill lämna hela sitt liv i mina händer och att ta stora beslut i deras tillvaro, nu tar jag aldrig beslut åt klienter så ni inte tror det. Men samma personer kan vid ett annat tillfälle ljuga för mig eller uppträda falsk, såsom om det trodde de kunde lurar mig. Underligt tycker jag att jag kan få ta ansvar för deras liv och samtidigt tror de inte mer på min skicklighet än de tror att de kan lura mig? Jag bara fattar inte detta.

Det finns en del så gulliga och väna personer som jag möter, men hela deras energi utsöndrar och luktar falskhet och lögn. Ja energi både känns och luktar. Den värsta energi jag vet är den som kommer ur falskhet. Jag påpekar sällan något, så de tror kanske att de kommit undan med sitt taskspeleri, men även om de hade lyckats lura mig så går det aldrig lura universum som registrerar allt oavkortat. Jag lägger kanske in värderingar i detta beteende, vilket jag anser inte att universum gör. Utan universum bara neutralt registrerar och det är via den neutrala registrering som vi skapar energin i vår tillvaro. För vi är var och en skapare av det universum som vi befinner oss i. Ofta tänker jag att universum ger gensvar så jag behöver inte göra det, om det inte är i en situation då jag verkligen känner att jag bör markera för mig egen självkänslas skull eller utifrån rådande situation.

Jag älskar människor som är i samstämmighet med sitt handlande så att de även utsöndrar samma energi. En del må vara obekväma, tuffa, orättvisa, med mera, men de sänder inte ut en kluvenenhet. Jag vet vad det tycker och var jag har dem. Men när någon står och öser över mig med vänliga ord och de utsöndrar falskhetens energi så uppstår det en kluvenhet i mig – som känns både jobbig och besvärande. Ibland känns det till och med som om energi kvävde mig och jag kan andas igen när jag skiljs från personen.

Allt i hela universum består av energiutväxlingar, så också mellan oss människor. Så låt tanke, tal, känslor och det ni gör gå hand i hand – för då sänder ni även ut en energi som är i samstämmighet med detta. Ni är då äkta och fina medmänniskor. ❤

Personligen gör jag så gott jag kan för att tanke, tal, känsla och handlande ska gå hand i hand. Men visst händer det att jag drar en vit lögn, för jag anser det är bäst i situationen. T.ex. när jag inte vill såra någon, bli för privat, lämna ut någon, osv. Tror dock inte en sådan vit liten lögn skapar så stark energi, som när jag är medvetet handlar falsk eller lögnaktigt för att verkligen lura någon men jag kan ha fel.

Vi kan aldrig lura universum för universum registrerar allt oavkortat. Det du sänder ut är det energifält som omger dig, jag kan lämna ditt energifält men det kan inte du – men du kan ändra det.

Så vilket ett energifält har du runt dig och hur vill du att det skall vara? Allt ligger i dina händer. ❤

Tack och lov har jag med åren och min utveckling lärt mig tolka detta, men tillbaka i tiden ställde det till en hel del problem för mig och lidande.

Känner stor tacksamhet till att de allra flesta medmänniskor jag möter sänder till stor del ut samma energi som de tänker, säger, känner och gör. För hundraprocentig är ju ingen, eftersom det skulle kräva perfekta människor och det existerar inte några sådan – så vitt jag vet. ❤

Namasté
Hasse Nyander