Vardag - det nya normala

Vardag - det nya normala

Vi går aldrig tillbaka till något, endast framåt.

Vi önskar att allt skall bli som vanligt igen, normalt – helt enkelt vår vardag som gick förlorad. Men vi kan aldrig gå tillbaka till det som var eftersom vi inte längre är de vi var då.

Flera gånger under mitt liv har min vardag kastats omkull och jag har bara önskat att allt ska bli som vanligt igen. Vilket har blivit att jag många gånger skriver om den underskattade vardagen, som vi oftast inte saknar förrän den tas ifrån oss.

Många gånger i livet har jag verkligen försökt återskapa det som var och lyckats återskapa någon form av vardag som liknade den jag hade.

När jag låg på hjärtintensiven 20/21 så hade jag gott om tid att umgås med mig själv – mina tankar och känslor. Jag insåg att livet aldrig skulle bli detsamma igen och det var ingen idé att försöka återskapa den vardagen som jag kom ifrån. Så mycket hade hänt och förändrats, så hur skulle jag kunna gå tillbaka till något som inte längre var jag. Insåg att jag helt enkelt var tvungen att fundera ännu mer över vem är jag nu och hur vill jag ha livet framöver, för att kunna skapa min nya vardag helt utan en mall från den vardag jag kom ifrån.

Under processen att skapa och landa i ny vardag, så insåg jag att vi aldrig går tillbaka till det så kallade normala, den vardag som var – eftersom vi inte längre är den vi var. För mig personligen har det aldrig varit så tydligt denna gång, utan tidigare har det kanske bara varit små skiftningar som skett. Men med den insikten inser jag ju att jag aldrig gick tillbaka till det som varit, även om det påminde väldigt mycket om den vardag som tagits ifrån mig.

När ni förlora er vardag, tänk inte på hur ni ska återskapa det som var det normala – tänk hur vill jag leva nu och skapa en form av vardag som stämmer med den visionen.

Så många gånger jag genom livet tycks mig drabbats av att min vardag tagits ifrån mig och inser nu att det var hjälp och möjlighet till att skapa en ny vardag. Något som var väldigt tydligt då jag på 90-talet gick in i väggen och livet tog en helt annan vändning efter det. En vändning och ett uppvaknande som jag lovprisat många gånger genom åren.

Varken medvetet eller omedvetet så går vi aldrig tillbaka vi går alltid framåt till det nya normala och förhoppningsvis går vi vidare i livet och dess utvecklingsprocesser.

Namasté
Hasse Nyander