DEN GODA VILJAN

Den Goda Viljan är ett religiöst obundet trossamfund som bygger broar mellan olika trosuppfattningar istället för att bygga sin gemenskap på fasta trossatser.
 
Vi verkar för att skala bort kulturell påverkan, makt, hierarki och annat som vi menar inte har med tro att göra. Under lager av påverkan är alla religioner i sin renaste essens densamma.

Låt denna grundtro förena oss i gemenskap, där respekt och kärlek är av större vikt än något annat.

Låt oss skapa en gemenskap som bygger på medmänsklighet och medkänsla med varandra. Tillsammans kan vi alla via våra handlingar och tankar skapa en mycket bättre värld att leva i.

Det finns en högre kraft och livet är evigt för anden och i grunden är allt kärlek.
Den Goda Viljan är ingen frikyrka, utan en fri kyrka.
 
 Med kärlek
The Church of Good Wills styrelse

Adress:
Välmående - ett center för kropp, själ och ande
Hagåkersgatan 6A
431 41 Mölndal
Sverige