Kalendarium

Här lägger ut mina offentliga event som utbildningar, seanser, föredrag, andliga aftnar med mera, men även Den Goda Viljans andakter och sammankomster. 

Ljusbärarandakt 

27 mars
Förrättare: Hasse Nyander
Fika från kl. 18.00, andakt från kl. 19.00
Dörren låses kl. 18.55.
Med kärleksfull vänlighet
Den Goda Viljans styrelse 
https://www.facebook.com/groups/210396128981740

Medial coachingterapi 

19, 20 och 21 maj   
Medial coachingterapi bygger på att utveckla sitt mentala mediumskap för att genom detta arbeta som medial coachingterapeut. Jag anser att mediets roll i samhället är i en stor förändring och det som var dess syfte tidigare är på väg att tonas bort för att ge plats åt nya funktioner och uppdrag. Självklart vill jag vara en del av denna resa och hoppas att även du vill det.För mer information klicka på länken: 
/utbildningar