Kalendarium

Här lägger ut mina offentliga event som utbildningar, seanser, föredrag, andliga aftnar med mera, men även Den Goda Viljans andakter och sammankomster. 

Healingandakt 

17 augusti
(Meditation med healingenergier)
Andaktsförrättare: Hasse Nyander 
Fika från kl. 18.00. Andakt från 19.00. Dörren låses 18.55.
Med Kärlek
Den Goda Viljans styrelse
Vi har ingen entré utan ni ger en valfri andaktsgåva. Vi är ett ideellt trossamfund utan bidrag och är väldigt beroende av dessa gåvor för att kunna fortsätta vår verksamhet. Ni kan antingen ge en gåva på plats, betala in på bankgiro 735-2149 eller swisha till 1232753564.

Vi håller till på Välmående - ett center för kropp, själ och ande, Hagåkersgatan 6A (Inte trappuppgång, utan ingången till vänster om den).

Andligafton

Andligafton (gruppseans)
Den 29 augusti kl. 18.00 till cirka 21.00 bjuder jag in till Andligafton.
Denna kväll kommer gå via tarotkorten och vara en intuitivseans.
Kvällen kostar 300 kr.
Det finns endast ett fåtal platser och man anmäler sig på hassenyander@hotmail.com så får man en bekräftelse att man fått en plats.
Med kärleksfull vänlighet
Hasse Nyander
Välmående - ett center för kropp, själ och ande
Hagåkersgatan 6A
431 41 Mölndal
0733-45 67 44
hassenyander@hotmail.com
www.hassenyander.com

Energimedicinsk healingterapi
steg 1 

30 oktober. 1 och 2 september
Energimedicinsk healingterapi är upplagd över tre utbildningshelger. Vilka man måste ta i rätt ordning, steg 1, 2 och 3. Detta är en certifieringsutbildning, vilket innebär att man utifrån lämplighet och utveckling kan bli certifierad energimedicinsk healingterapeut.
Tiderna är fredag kl. 18.00 till cirka 21.00, lördag och söndag kl. 10.00 till cirka 18.00. I utbildningen ingår ett kompendium + Andens meditation, fika och frukt.
Kostnad är 3 400kr per steg.
Utbildningen hålls på Välmående - ett center för kropp, själ och ande, Hagåkersgatan 6 A, Mölndal.
Anmälan göres till hassenyander@hotmail.com eller på 0733-45 67 44.

För mer information läs under utbildningar. 
Kreativitetskurs 

En kurs för att frigöra det kreativa flödet och inspirationen.

Utbildningen hålls på Välmående - ett center för kropp, själ och ande, Hagåkersgatan 6 A, Mölndal.

Kursdatum: 7, 8 och 9 oktober

Tiderna är fredag kl. 18.00 till cirka 21.00, lördag och söndag kl. 10.00 till cirka 18.00. I utbildningen ingår fika och frukt.

Kostnad är 3 400kr

Hasse Nyander
0733-45 67 44
hassenyander@hotmail.com

För mer information läs under utbildningar.