Kalendarium

Här lägger ut mina offentliga event som seanser, föredrag, andliga aftnar med mera, men även Den Goda Viljans andakter och sammankomster. 
För information om utbildningar 

Ljusbärarandakt

24 juni
Ljusbärarandakt
Förrättare: Hasse Nyander & Marita Oinonen Larsson
Fika från kl. 18.00, andakt från kl. 19.00
Dörren låses kl. 18.55.
Med kärleksfull vänlighet
Den Goda Viljans styrelse

Vi har ingen entré utan ni ger en valfri andaktsgåva. Vi är ett ideellt trossamfund utan bidrag och är väldigt beroende av dessa gåvor för att kunna fortsätta vår verksamhet. Ni kan antingen ge en gåva på plats, betala in på bankgiro 735-2149 eller swisha till 1232753564.

Vi håller till på Välmående - ett center för kropp, själ och ande, Hagåkersgatan 6A (Inte trappuppgång, utan ingången till vänster om den)