SAMTAL OCH BEHANDLINGAR

Under namnet Ljusbärare finns många olika tjänster och verksamheter, såsom kurser, föredrag och konsultationer. De olika kurserna och dess priser finner du under utbildningar och om det är någon öppen aktivitet så finner du det under kalendarium. Här finner du priserna för olika tjänster som du kan boka för egen del eller för föreningars räkning. Jag arbetar helst med personliga möten, men tar även emot via telefon eller facetime. Dessa olika tjänster finns det möjlighet att köpa presentkort till för att ge bort. Många önskar ju sig idag hellre upplevelser än saker.

Medial coachingterapi – MCT
MCT innebär en mängd olika former av samtal som många gånger går i vartannat. Så det handlar mest om vad du vill få ut av ett samtal med mig. Olika samtalsformer kan vara: intuitiv vägledning, coaching, bevisseans (ande-kontakt), själavård, existentiella samtal, sorg bearbetning, samtalsterapi, andligt utvecklingssamtal, etc.

Ett MCT-samtal kostar 800 kr och jag sätter då upp 45 minuter. Vill du ha sittningen inspelad så får du själv ta med något att spela in på. De som spelar in idag gör det för det mesta på sina mobiler. Jag har självklart tystnadsplikt.

Energimedicinsk healingterapi – EMHT
EMHT är ett samlingsnamn för flera olika terapiformer som används utifrån klientens behov och det tillvägagångssätt som jag tillsamman med klienten kommer fram till. Dess grund är healing (energimedicin) som komplimenteras med hypnos, regression, mindfulness, mentalträning, suggestioner, samtal, coaching, med mera.

En EMHT-behandling kostar 700 kr och tar cirka 45 minuter. Vid behov av hypnos/regression kan det däremot behövas sättas upp längre tid. Jag har självklart tystnadsplikt.

Ljusbärarandakt/seans: För en sådan tar jag 2 000 kr + resa och eventuellt logi om det skulle behövas.

Gruppseanser: Ni kan boka en gruppseans antingen i min lokal här i Göteborg/Mölndal eller att jag kommer hem till er eller till er förening. Ni får då vara upp till 8 personer och jag tar för en sådan sammankomst 2 000 kr om den är på mitt jobb och 2 500 kr + resa om jag skall komma hem till er. Om jag behöver resa en längre sträcka så tar jag 3 000kr + reseersättning. Jag reser inte så långt så att det kan behövas övernattning då det gäller gruppseanser. En gruppseans varar cirka 2 timmar.

Seminarium/föredrag: För att boka ett seminarium eller föredrag kontakta mig angående era önskemål. Så skapar jag ett förslag och ger en offert. 

Ceremonier: Jag förrättar mer än gärna namngivning, vigselceremonier, begravningar och olika former av ceremonier/välsignelser. För vidare information om detta är ni välkomna att höra av till mig och lägga fram ert önskemål, så hoppas jag vi kan få till det på bästa möjliga sätt för att bli minnesvärt och till heder för er och er dag.

Ni kan boka tider till medial coachingterapi och energimedicinsk healingterapi via bokadirekt. För övriga bokningar eller önskningar kontakta mig på hassenyander@hotmail.com eller på 0733-45 67 44
 
Låt ljuset flamma ur edra hjärtan
Hasse Nyander