Det rör sig mycket om val och politik i huvudet på mig nu, så även i mina drömmar. Minns med glädje valarbetet 2014 tillsammans med mina fina Enhetsvänner och den genuina gemenskap och anda som vi byggt upp tillsammans. Jag verkligen älskade och älskar En

Läs mer

Godhetspartiet 

Det rör sig mycket om val och politik i huvudet på mig nu, så även i mina drömmar. Minns med glädje valarbetet 2014 tillsammans med mina fina Enhetsvänner och den genuina gemenskap och anda som vi byggt upp tillsammans. Jag verkligen älskade och älskar Enhets visioner, så när jag några senare avsa mig att vara aktiv inom Enhet så funderade jag på att skapa ett lokalt Visionsparti. Ett parti som inte byggde på några sakfrågor endast en stor vacker vision om ett framtida samhälle och samhällsklimat. Drev ett tag en Facebooksida som hette Visionspartiet. Men med tiden kände jag att mitt politiska arbete inte var i kommunfullmäktige eller riksdagen utan att arbeta med människors inre växande. För inre frid ger yttre fred och politik i sin grund handlar om att skapa något bättre och förändra världen, och det kan inte finnas något bättre sätt att förändra världen än genom att förändra människors inre. Häromnatten drömde jag att jag skapade ett nytt parti – Godhetspartiet. Kändes bra då jag redan erkänt mig som Godhetsknarkare när Jenny Strömstedt myntade begreppet. Fick faktiskt en del skit för det och jag var så jävla PK, men det rann bara av mig för att vara Godhetsknarkare var något stort och vackert i mina ögon. Vad innebar då detta Godhetsparti i drömmen? Det var inget visionsparti i den bemärkelse jag tidigare tänkt eller som Enhet är, utan ett enfrågeparti. Detta parti gick till val med sakfrågan etik och moral inom kommunfullfullmäktige, för att just skapa detta och att politiker skulle bli till ett gott föredöme för sin väljare inte tvärtom. Såg hur jag höll tala i kommunfullmäktige, men istället för prata i sakfrågan som gällde så ifrågasatte jag om det var moraliskt eller om detta beslut var etiskt gångbarbart, osv. Såg hur styret skifta från ego till att vara företrädare för sina väljare vilket just är en politikers uppdrag. Jag såg hur det skapade medkänsla istället för att köra mitt politiska race. I vaket tillstånd kan jag inte finna en viktigare sakfråga än skapa etik och moral inom dagens svenska politik. Jag tror starkt att skulle allt utgå från etik och moral så skulle inga galna beslut tas, utan allt skulle var ut ifrån samhällets bästa inte den enskilda individen. Så vem vet kanske jag ställer upp i kommunvalet 2022 med Godhetspartiet.

Om det var samma natt eller en annan minns jag inte, men jag drömde om ett annat röstningssystem till riksdagen. Man röstade inte på vilket parti man ville skull bilda regering, utan vilket parti man tyckte skulle vara ansvarig för ett visst departement. Man röstade t.ex. att Miljöpartiet skulle ansvara för miljödepartementet, Liberalerna för utbildningsdepartementet, Socialdemokraterna för sjukvårdsdepartementet, osv. Vilket i förlängningen innebar alla partier samverkade som fått ett departement eller flera tilldelat sig. Det var lättar att göra val och förändringar inom sitt departement då man inte behövde förhandla med andra partier. Personligen tyckte jag i drömmen att detta var en fantastisk idé och tycker även i vaket tillstånd att det är en intressant tankegång. Detta skulle sudda ut blockindelningarna som jag personligen ser som omoderna och att framtiden inte har denna indelning. Återigen samverka för sina väljares bäst och vara företrädare för sina väljer ... ingen ego- eller karriärsresa inom svensk politik. Jag tror konkurrensen och pajkastning mellan partierna skulle minska med detta system. Funderar på att skicka detta som förslag till den kommande regeringen.

Det är några dagar kvar till själva valdagen så det blir spännande att se om det blir fler politiska drömmar innan dess.
Glöm inte att rösta det är en stor demokratisk rättighet som inte finns i alla länder.

Med kärleksfull vänlighet
Hasse Nyander