Utbildningar

Jag arbetar hela tiden väldigt medveten för att förändra och förbättra mitt kursutbud. Just nu handlar det om att släppa taget om mångt och mycket, så i nuet försvinner en hel del utbildningar för ge plats åt annat den dagen som jag åter kan börja arbeta heltid igen. 

Alla utbildningarna kan du ta del av för ditt yrkesutövande, men även för dina egna privata behov. Att kunna leda och hjälpa sig själv genom livet är av stor vikt.

Alla utbildningar hålls i Mölndal på Välmående - ett center för kropp, själ och ande.
Anmälan göres till hassenyander@hotmail.com eller på 0733-45 67 44.

Medial coachingterapi

Medial coachingterapi bygger på att utveckla sitt mentala mediumskap för att genom detta arbeta som medial coachingterapeut. Jag anser att mediets roll i samhället är i en stor förändring och det som var dess syfte tidigare är på väg att tonas bort för att ge plats åt nya funktioner och uppdrag. Självklart vill jag vara en del av denna resa och hoppas att även du vill det.

I utbildningen kommer du arbeta med att utveckla din intuitiva förmåga och förfina den till ett knivskarpt redskap. Du kommer självklart utveckla din förmåga till att kommunicera med kommunikatörer från andra sidan, så att din mediala coachingterapi kan bli ett gränsöverskridande samspel.

Jag ser många funktioner för en blivande medial coachterapeut, såsom vägledning, coaching, samtalsterapi, själavård, existentiella samtal, existensterapi, sorg-bearbetning, gränsöverskridande möten och samtal. Jag anser att mediumskap redan varit på väg mot att utvecklas länge, så varför inte ge det en helt ny förpackning som andas 2000-tal.

Personlig och andlig utveckling är av stor vikt, eftersom du som medial coachingterapeut inte bör ha en massa obearbetade saker inom dig utan vara i god balans med dig själv. Viktigt är också att via utbildningen hitta ditt eget medialaspråk och lära dig hur det hela fungerar just för dig.

Medial coachingterapi handlar inte om att stöpa massa elever i samma form utan att finna fram till var och ens sätt att arbeta, utifrån en grundtanke.

Detta är en certifieringsutbildning, vilket innebär att du utifrån lämplighet och utveckling kan bli certifierad medial coachingterapeut.

För certifierade mediala coachingterapeuter och elever som kommit långt i sin utveckling erbjuds fortbildning där man kan fördjupa sig i sitt kunnande, lära sig nya tekniker, dela erfarenheter med varandra, osv.

Tiderna är fredag kl. 18.00 till cirka 21.00, lördag kl. 10.00 till cirka 18.00, söndag 10.00 till cirka 18.00. Frukt och fika ingår.

Kostnaden är 3.600 kr för nya elever och då ingår ett kompendium och Andens meditation. För er som gått tidigare är det 600 kr i rabatt och er kostnad blir då 3.000 kr.

Kostnaden för fortbildning är 3.600 kr och dessa utbildningar har endast ett fåtal platser (4-6).

Energimedicinsk healingterapi

Vi lever i en mycket spännande tid av förändring och utveckling. Mycket som vi rent filosofiskt/andligt har känt till i flera tusentals år, börjar plötsligt få vetenskapliga termer, framförallt den kvantfysiska vetenskapen som närmar sig filosofi och andlighet. Detta innebär att vi kan få en annan förståelse till skedet i en process och rent teoretiskt och tekniskt förstå hur det går till. Detta ger oss nya redskap och möjligheter att lyfta fram healing till vår tidsanda. Energimedicinsk healingterapi blir för mig en utveckling i denna riktning, mitt sätt att dra ett strå till stacken i denna utvecklingsprocess.

Jag är redan en stor förespråkare och entusiast av den självläkande förmågan, så den kommer självklart att få stort utrymme i denna utbildning. Det är för mig den mest självklara formen av healing. Den dag då vi får fullkomlig tillgång till den kan vi snacka mirakel.

Viktigt i denna utbildning är att vara i din egen läkande process, för har du inte tagit itu med dig själv, så ska du inte heller arbeta med att hjälpa andra i deras läkande process.

Energimedicinsk healingterapi är upplagd över tre utbildningshelger. Vilka man måste ta i rätt ordning, steg 1, 2 och 3.

Detta är en certifieringsutbildning, vilket innebär att man utifrån lämplighet och utveckling kan bli certifierad energimedicinsk healingterapeut.

För certifierade energimedicinska healingterapeuter och elever som kommit långt i sin utveckling erbjuds fortbildning, för att fördjupa sig i sitt kunnande, lära sig nya tekniker, dela erfarenheter med varandra, osv.

Utbildningen hålls på Välmående - ett center för kropp, själ och ande, Hagåkersgatan 6 A, Mölndal.

Tiderna är fredag kl. 18.00 till cirka 21.00, lördag och söndag kl. 10.00 till cirka 18.00. I utbildningen ingår ett kompendium + Andens meditation, fika och frukt.

Kostnad är 3.600 kr per steg, samma kostnad gäller för fortbildning.

Kreativitetskurs

En kurs för att frigöra det kreativa flödet och inspirationen.
Vi kommer meditera, måla, skriva och skapa på ett lekfullt sätt för att öppna upp och öka det kreativa flödet. Det kommer handla mycket om att komma i kontakt med er inre konstnär/skapare för att bli ett med den inspiration och kreativitet som finns inom er.
Allt material kommer ingå i kursen och era alster kommer ni givetvis få ta med er hem.
Många vet att jag älskar pedagogiken lekfullhet så mina intentioner är att denna kurs blir rena rama vuxendagiset. Tror inte heller på att prestera när man ska skapa utan det handlar om att släppa taget och våga ge sig hän.

Tiderna är fredag kl. 18.00 till cirka 21.00, lördag och söndag kl. 10.00 till cirka 18.00. I utbildningen ingår fika och frukt.

Kostnad är 3 600kr

”Om ni är känsliga för dofter av förtunning, oljefärg och så vidare, så funkar inte denna kurs för er.”

Själavård by me

När jag la min själavårdsutbildning på is, så var det för att omarbeta den till en ny flerårig helgutbildning men jag har i nuet hamnat någon annanstans. I stället har jag just nu landat i att göra om den till en kvällskurs för så väl lekmän som de som arbetar professionellt med människors själsliga frid. Med det är inte intentionen om en flerårig utbildning nerlagd, utan är i process inom mig och jag tänker inte stressa fram den för det blir aldrig bra.

Under 8 torsdagskväll med start den 14 mars kl. 18.00 till cirka kl. 21.00 kommer jag dela med mig av de mest grundläggande delarna ur själavårdsutbildningen.

I själavård handlar det mycket om att vara en god medmänniska, då själavårdarens uppdrag bygger på att ge hopp, tröst, styrka, mod, förståelse, närhet, bekräftelse, medkänsla, respekt. Själavård är där man finner själslig frid, genom att kropp, själ och ande finner en balans med varandra.

Lite exempel på kursinnehållet i den helgutbildning jag hade mellan 2015 och 2021. Håller som bäst på nu med att sålla och plocka samman vad som jag kommer ta upp under dessa 8 kvällar.

·     Själavårdande samtal

·     Existentiella samtal

·     Ceremonilära; namngivning, välkomstceremonier, begravning, minnesceremonier, minnestunder, vigselceremonier, vigslar.

·     Juridik

·     Förrättning av andakter: Ljusbärarandakt, meditativandakt, healingandakt, Ljuständning, m.m.

·     Katastrof och krishantering.

·     Sorg och sorg bearbetning

·     Självhjälpsgrupper

·     Inspirationstal och inspirationsskrift

·     Med mera

Känns detta spännande så är du välkommen att komma och umgås med mig under 8 själavårdskvällar för en kostnad av 2. 400kr.

Utbildningar 2024


Själavård by me - FULLBOKAD

Energimedicinsk healingterapi
steg 1
13, 14 och 15 september

Medial coachingterapi 
27, 28 och 29 september

Energimedicinsk healingterapi
steg 2
11, 12 och 13 oktober

Kreativitetskurs 
25, 26 och 27 oktober

Energimedicinsk healingterapi
steg 3
8, 9 och 10 novemberber
 
Medial coachingterapi
22, 23 och 24 november

Anmälan och förfrågningar göres till hassenyander@hotmail.com