❤️ 2023 ❤️

Känner lugn och förhoppningar inför 2023 trots det kaos som råder i den yttre världen, men jag vet också att vi är många som är redo för att se en förändring. Människor som är väl medvetna om att all förändring startar inom var och en, inte genom att kämpa i den yttre världen.

Inre frid ger yttre fred. ❤️

Vi är alla en del av skapelsen och vi bär alla på den skapande kraften. Frågan är mer vad är det vi skapar? Att bli självmedveten om vilka energifrekvenser vi sänder ut är av stor vikt. För egen del så är meditation ett bra redskap till denna självmedvetenhet och att skapa den inre frid som är nyckeln till den förändring vi vill se i omvärlden.

Självmedvetenhet handlar om att se hela sig med acceptans att vi alla bär på ljus och mörker, för att lyfta fram ljuset måste vi också bemöta vårt mörker.

Förnekelse leder ingenstans endast med ren ärlighet och äkthet så kan förändring skapas. Det handlar inte om att deklamera ut detta i världen utan att bära det inom dig. För den som bär denna kraft inom sig påverkar sin omvärld utan ett endast ord.

Sänd ut den energi av förändring du vill se i värld och bli medveten att inte göda det du inte vill se genom att ge det din energi.

Jag ser fram emot givande möten och gemenskap under 2023 där vi tillsammans arbetar för att skapa inre frid – själsligfrid.

Glömd inte att stå stadigt i din inre kraft och ha full tillit till din känsla – din intuition. Har påpekat detta så många gånger de senaste åren och gör det igen då det är av så stor vikt i det skedet vi befinner oss.


Njut av nuet - livet är här och nu. ❤️

Själavård = Själslig frid genom att kropp, själ och ande finner en balans med varandra. ❤️

Med kärleksfull vänlighet ❤️
Hasse Nyander


SAMTAL OCH BEHANDLINGAR

Här finner du priserna för olika tjänster som du kan boka för egen del, grupper eller för föreningars räkning. Jag arbetar helst med personliga möten, men tar även emot via telefon eller facetime. Dessa olika tjänster finns det möjlighet att köpa presentkort till för att ge bort. Många önskar ju sig idag hellre upplevelser än saker.

UTBILDNINGAR

Om någon missat det så brinner jag verkligen för att lära vidare, hjälpa människor i deras egen process till utveckling. Vilket också är den stora orsaken till att jag älskar att hålla kurs.
Orsaken till att påbörja en utbildning kan vara väldigt olika, men grunden bör vara att vilja växa och utvecklas på ett personligt och andligt plan.