Även om man från land till land på ett beslutsfattande plan förhåller sig lite olika, så är allas fokus riktade till samma situation. Vi ser att i en krissituation så går det att göra snabba beslut och vidta drastiska åtgärder snabbt utan utredning på utr

Läs mer

Insikt och lärdom 

Även om man från land till land på ett beslutsfattande plan förhåller sig lite olika, så är allas fokus riktade till samma situation. Vi ser att i en krissituation så går det att göra snabba beslut och vidta drastiska åtgärder snabbt utan utredning på utredning. Det går om man vill, något beslutsfattare borde ta med sig och lära av situationen. Helt plötsligt kan man rikta fokus till vad som är viktigt och av prioritet ett, även detta borde de ta med sig som en insikt utifrån denna situation.

Om beslutsfattare inte tar lärdom av denna situation, så vet i alla falla vi vilken typ av beslutsfattare vi önskar och vill ha. Det är vi som har makten i denna fråga även då vi känner oss maktlösa i många lägen. Det är i en sådan här tidsaspekt som ett parti som Enhet borde ta plats på vår politiska arena. Nu är jag inte så övertygad om att det är just Enhet, men ett parti med liknande existentiella värderingar. MEN det är också upp oss då att lägga vår röst ett dylikt parti och inte endast taktikrösta för att vi tror att detta parti ändå inte har någon chans. Utifrån det resonerandet sker aldrig någon förändring i detta sammanhang och vi får dras med det jag anser är gammalmodig politik.

Orden humanitet och medkänsla bör bära vår utveckling framåt. Där människan, djur och natur står i centrum och dess välbefinnande. Ett samhälle som är välmående behöver inte massa onödiga materiella saker, utan endast det som är av basalvikt.

Jag hoppas att beslutsfattare framöver omprioriterar i sin budget, där till exempel vård och omsorg, skola och utbildning får en större prioritering. Att prioritet ett är att skapa ett humant och välmående samhälle. Där människor lever och samexistera med stort hjärta.

En del går tillbaka till livet som vanligt efter att varit utbrända och blir snart utbrända igen. Andra ser det som en stor möjlighet till att radikalt förändra sitt liv utifrån vad som är existentiell viktigt för dem. Jag är en av dem som såg min utbrändhet som en möjlighet att förändra mitt liv och gjorde en radikal förändring. Vilket har lett till ett bättre liv med livskvalitet. Lika så bör vi se det som sker runt oss nu, som om världen är utbränd, går vi tillbaka och låter allt flyta på som vanligt så är vi snart här igen. Ser vi möjligheten till förändring och vi leds vidare av våra insikter så behöver vi inte hamna här igen och vi tar ett stort steg i den utveckling som är på gång.

Vi lever i tid då illusioner skall falla och genomskådas, en tid då sanningen skall avslöjas för att den nya tidseran skall kunna träda i kraft. Vi förfasas över vad vi uppmärksammas i vår samtid, men det fanns där innan också bara det att vi inte såg det. Allt eftersom vi ser hur undermåligt vissa delar av världen är och fungerar så är det ett steg i utvecklingen. Vilket jag personligen ser som en positiv utveckling.

Vi lever i en tid då alla skall vakna, att vakna som är en del av processen till ett upplysttillstånd. Förfasas inte över det som händer utan välkomna det som en positiv del i en process även om det i stunden känns fruktansvärt. Men det är bättre att se sanningen än att inte känna till den.

Vi lever i en tid då vi inser att världen är som ett infekterat sår, så allt var måste komma upp till ytan för att såret skall kunna rengöras på djupet. För att sedan kunna läka fint och bli ett sår utan ärrbildning eller så behöver vi den där lilla ärrbildningen för att påminnas om det som var.

Låt mig leka lite med tanken om en framtida utopi, att detta leder till att världens beslutsfattare i framtiden ser till det som är basalt viktigt för människors välbefinnande. För just nu ligger inte ekonomi i prioritet ett, utan människors välmående och att detta virus inte skall sprida. Om det funkade under en krissituation så måste det även kunna fungera då livet går tillbaka till det vardagliga igen. Önskar vi kan få se snabba beslut utan långa utredningar för att omfördela resurser som finns på jorden till allas välbefinnande, istället för människors egon och ekonomi som varit den rådande agendan. ❤

Låt oss ta lärdom av denna situation som så väl belyser för oss vad som är av existentiell vikt. ❤

Namasté
Hasse Nyander