Min egen process när jag var med min grupp på Sri Lanka handlade mycket om att gå ner i det som verkligen var av vikt. Jag förstod att det jobbade med mig på denna punkt, men förstod inte riktigt varför. Kände hur lager för lager skalades bort av sådant

Läs mer

Mission 

Min egen process när jag var med min grupp på Sri Lanka handlade mycket om att gå ner i det som verkligen var av vikt. Jag förstod att det jobbade med mig på denna punkt, men förstod inte riktigt varför.

Kände hur lager för lager skalades bort av sådant som vi skapat som viktiga behov, ner till dess innersta kärna vad som verkligen var av vikt i livet och vår utveckling genom den fysiska tillvaron. Var nästan lite rädd att jag skulle komma hem som rena eremiten och hur det skulle ställa till det i den tillvaron jag är van att leva i. Såg en inre bild hur jag sov på golvet på jobbet, för att kliva upp och finnas tillhands för att delge vad min upplysthet gett mig. Samtidigt som jag insåg att detta var ett skräckscenarium i mina inre bilder som skrämde mig och hade inget med den kommande verkligheten att göra.

Allteftersom jag närmade mig hemresan så förstod jag att ”mitt mission” handlade inte om att komma hem med pekpinnar angående vad som är viktigt i livet. Utan att ”mitt mission” var att inge lugn och positivitet. Vilket jag har gjort min yttersta för att leva upp till och förmedla. ❤

Blir matt i nuläget då så kallade kollegor sprider konspirationsteorier och annat som upprör och skrämmer människor. En tid då vi alla bör stanna i lugnet och se till stund för stund. För att med tiden se vart det hela landar. För är det något som sänker vårt immunförsvar och gör oss känsliga så är det våra rädslor. I en tid då vi bör öka vårt välmående och inre lugn för att höja vårt immunförsvar.

Min personliga åsikt är att detta kommer vara en öppning till en positiv förändring för världen och dess invånare. En tidsera som belyser vad som är viktigt och vad som är skapade behov. När vi ser effekten på våra skapade behov och hur den förvanskar tillvaron och förstör världen i stort.

Det kommer bli en kollaps vilket man inte behöver vara Einstein för att förstå, men det är också ur detta jag tror det föds något gott. Ett steg mot den nya världen som bygger på humanitet och våra grundläggande behov - medmänsklighet och medkänsla.

Kan relatera till mitt eget liv hur kris och kaos lett till utveckling. Inte alltid så roligt i stunden, men med facit i hand brukar jag tacka dessa skeden och vad de gett.

Viktigt i nuet är att behålla lugnet och att vi inte har kontroll över det som sker. Lita på processen brukar det heta i mina kretsar – så nu handlar det om att lita på processen.

Slå döv öronen till charlataner och låt dig inte dras med i deras profetior. För konstigt nog när dessa profetior inte slår in är det aldrig någon som behöver stå till svars för dem och efter ett tag är allt glömt.

Jag tror vi alla har ”ett mission” i nuet, så vad är ”ditt mission?” Inse att du har ett syfte att fylla i processen. Tillsammans skriver på nästa kapitel i våra liv. ❤

Klart att det finns ett ljus i tunneln och vi förr eller senare kommer ut på andra sidan – förhoppningsvis till en bättre värld.

Namasté
Hasse Nyander