Samarbete och samverkan två vackra ord i min värld. Visst har jag varit ung och känt konkurrens och varit konkurrerande, men jag har väldigt svårt för det beteendet idag. För långt innan jag klev in i mitt medvetna andliga växande började jag förstå vidde

Läs mer

Samarbete och samverkan 

Samarbete och samverkan två vackra ord i min värld. Visst har jag varit ung och känt konkurrens och varit konkurrerande, men jag har väldigt svårt för det beteendet idag. För långt innan jag klev in i mitt medvetna andliga växande började jag förstå vidden av att samarbeta och samverkan, försökte införa det i de sammanhang jag befann mig i då. Idag ser jag ingen som konkurrenter utan som kollegor och jag tror att vi alla tjänar på att hjälpa varandra. Jag gör vad jag kan för att lyfta fram mina kollegor och rekommendera dem. Nä, jag förväntar mig inget tillbaks, inga skyldigheter utan det känns bara rätt av göra det. Jag har en önskan om att det ska gå bra för alla och att alla ska ges möjligheter till att förverkliga sina drömma och ha en fungerande verksamhet. ❤️

Det har genom åren funnit både personer och föreningar som sett mig som konkurrent och utifrån det agerat. Men det är inget jag hänger läpp för och jag är allt annat än långsint, så jag hjälper dem gärna, lyfter fram dem och rekommenderar dem om det ges möjlighet. Jo, jag har fått reaktioner på detta, fast icke verbala sådan utan mer att jag ser på deras mimik och hur det snurrar i tankarna i hundra nittio. Nä, jag har inte glömt, det är inte heller så att jag inte fattade deras gärning men jag ser ingen anledning att inte lämna det bakom mig och istället agera på det sätt jag anser är ett sjyst sätt att vara på. För om inte ens andlighet är en del av hela ens livsstil, ens sätt att handla och tänka så är det för mig inte mycket bevänt med den andligheten.

Jag hör ofta människor uttrycka varför ska jag göra det när inte han inte gör det eller någon annan gör det. Som jag ser så handlar det om eget ansvar, ett eget ansvar över mina handlingar, inte andras. Så jag tar ansvar i mitt liv och för mina handlingar sen må inte en käft göra detsamma. För om alla endast utgick från vad andras dåliga beteende så skulle det aldrig ske någon förändring i positiv riktning. Jag tror också att i längde så påverkas andra av detta sjysta beteende, inte alla men en del och med tiden blir det även ett naturligt beteende för dem. Jag skulle kunna nämna en del som jag personligen påverkat på detta sätt, men är inte ute efter att hänga ut någon.

Jag har arbete på Mölndals Hälsocenter i cirka tre och ett halvt år nu. De flesta som arbetat där under dessa år har varit helt okej att ha att göra med. Men jag har under alla dessa år inte känt en så skön teamkänsla som med dem som arbetar där just nu. Även om vi alla har egna företag, så känns vi som en homogengrupp, en skön samhörighet. Det finns en samverkan utan att den är uttala eller överenskommen, utan vi profilerar varandra och rekommenderar våra klienter till varandra. Precis så som jag vill och önskar att det ska vara. Så det känns underbart skönt att säga att jag har fantastiska kollegor. ❤️

Igår manifesterade vi denna teamkänsla av att samverka genom att gå på AW ihop. Det roligt, trevlig, mysigt och givande – men framförallt fanns det en känsla av samhörighet oss emellan. Så det kommer bli ännu roligare att gå till jobbet i morgon även om jag vet att ingen av de andra kommer vara där, men känsla av deras energimässiga och känslomässiga närvaro kommer finnas där. ❤️

En stor inspirationskälla i detta är andevärlden som jag både samarbetar och samverkar med, för utan dem vore jag noll i mitt arbete. Det är ett sjyst utbyte oss emellan där vi vill göra det bästa möjliga tillsammans. Jag vet att det funkar inte så bra när jag försöker köra mitt race, istället för att samverka med dem. År av ”fostran” har lärt mig att detta gör vi tillsamman för den vi arbetar tills högsta och bästa. ❤️

Under denna förhandlingsperiod som varit på den politiska arenan sen valet har jag varit ganska övertygad om detta slutresultat, även om det vissa dagar inte verkat så. Ingen ultimatlösning enligt mig, men det fanns inte heller någon bättre. Även om det i nuet inte är en ultimatlösning, så är jag positiv och tacksam till resultatet. För det resulterar i samverkan över blockgränserna, vilket är en för mig bra början på att splittra blockpolitiken som känns gammal och mossig. För jag tror även alla skulle tjäna på att samarbeta och samverka även på detta plan, istället för att gruppera sig och se varandra som konkurrenter. Detta skulle leda till något mycket bättre för så väl folket som politikerna, tror det även skulle minimera maktgalningar i riksdagen då det inte finns någon maktposition att slåss om. Samarbete och samverkan för landet bästa, jag ser ljust på denna utveckling.

Samarbeta och samverkan två vackra ord, två saker som behövs mycket mer av för att skapa en bättre och medmänskligare värld att leva i. ❤️

Namasté
Hasse Nyander