Att vara positiv innebär inte att hela tiden gå runt och vara glad och käck, utan att kunna se saker och skeden från ett mer gynnsamt perspektiv – att kunna vända tanken till en positivare ton när den drar ner oss i de lägre frekvenserna. För oavsett vad

Läs mer

Världsmedborgare 

Att vara positiv innebär inte att hela tiden gå runt och vara glad och käck, utan att kunna se saker och skeden från ett mer gynnsamt perspektiv – att kunna vända tanken till en positivare ton när den drar ner oss i de lägre frekvenserna. För oavsett vad som sker eller vad för skede vi befinner oss i så finns det alltid något gott att finna i det. När vi hittar dessa små essens så är det mycket lättare att hantera läget och ta oss igenom situationen.

Kaos lär vara granne med Gud och visst kommer vi närmare denna urkraft när livet sätt på dess yttersta kant, oavsett om det är på ett personligt plan eller globalt. Vi lever idag i ett skede som verkligen blir på både det personliga planet – hur ska jag hantera läget och det globala – hur ska världen hantera läget. Vi är alla synkade i ett samma syfte, att ta oss igenom detta och göra det bästa av situationen. Men jag hoppas inte detta bara blir till något vi tog oss igenom utan att detta blir början till något nytt. Ett nytt tänkande och förhållningssätt. ❤

Inget ont som inte har något med sig, vilket jag hela tiden får bevittna via mitt arbete med klienter och elever. Det som kändes som om något drabbade en, det som var ett katastrofalt skede, någon förlust – allt detta är för det allra mesta början på något nytt och något som förändrar människor på djupet. För att sedan manifesteras i ett bättre mående och ett bättre liv.

Jag hoppas och önskar att vi alla tar med oss ut ur detta kaos vad som är av vikt och vad som inte är det. Hur vi ser vad som händer inom oss och runt om i världen när allt sätts på sin yttersta kant. Vi har mycket att se och lära av detta skede.

Nej, jag ska inte vara präktig och räkna upp massa saker, utan vill med detta inlägg väcka en tankeställare hos var och en. Ja, ni har tid till det nu om inget annat ta er tid, för allt handlar om en prioritering.

Vad är av vikt i mitt liv och hur vill jag att den värld jag lever i skall se ut och funka?

Makten ligger i var och ens medvetna känsla/tanke, detta medvetande som skapar det kollektiva medvetandet.

Jag är världsmedborgare och detta kan blir något gott för helheten rent globalt? ❤

Namasté
Hasse Nyander