Balans

Balans

Att stå i sin egen kraft är kanske i nuet viktigare än någonsin, vi lever i tid med stora förändringar. Skrev redan för många år sedan ju större ytterligheterna blir ju närmare kommer vi förändringen. Ju mer kaos ju närmare är vi balans och harmoni.

Men att i denna fas kunna stå balanserat i sin egen kraft och inte dras med lättvindig än hit än dit är en genuin kapacitet som uppnåtts genom gediget arbete med sig själv. Självarbete som lett till självinsikt och utveckling som med tidens insikter växt till en inre kapacitet av själsligfrid.

Andas, var i nuet och sök dig inåt – fin kraften i din inre källa av stillhet där finner du din styrka.

Skapa balans i ditt väsen och bli på sätt en motbalans till obalansen i världen runt dig. Vi lever i en illusion och vi är alla medskapare av denna illusion. Vad vill du sända in i detta så kallade kollektiva medvetande? Hur vill du påverka vår gemensamma skapelse?

Att var energimedveten är av stor vikt – allt du gör, tänker, känner, skriver, säger, etcetera är energier som skapar olika frekvenser. Så var medveten om vad du vill skapa för frekvenser och sända ut och hur du påverkar helheten med just dina frekvenser. Vi kan se det hela som om vi är instrumenten i en symfoniorkester där vi samspelar för att skapa en vacker och harmonisk konsert som griper tag i oss djup ner i hjärtroten. Räcker med ett litet gnissel från en ostämd violin, för att skapa disharmoni. Just nu kan vi se det som att det finns många ostämda instrument och att vi spelar på olika musikstycken. Stråkarna enas och spelar på sitt vilket i sig låter stämningsfullt och vackert, slagverk något helt annan medan blåsinstrument fyller lungorna och tutar allt de kan – och pianisten tror sig spela solo hela tiden och skiter totalt i alla andra. Behöver vi en dirigent eller kan vi lära oss samspela vackert genom ett genuint samarbeta av förståelse och medkänsla?

I alla personlig/andlig utveckling handlar det om det egna ansvaret. Se till vad kan jag göra för nå den utveckling som leder till den förändring jag vill vara delaktig i att skapa.

Jag är inte ute efter att finna några syndabockar eller vems fel det är, just för att det enligt mig inte leder någon vart. Men jag tror och vill tro på att det egna inre arbete leder till stor delaktighet i den stora förändring som vi är i. Vilket skapar energin som blir till den gemensamma dirigent som leder oss genom förändringen till vi uppnått det vi önskade uppnå – vilket skapar en frekvens som sprider sig från människobarn till människobarn likt ringa på en vattenyta.

Blunda, handen på hjärtat, hjärta och hjärna blir ett – tanke och känsla blir ett - koherens.

Andas in … känn hur andetaget övergår i en utandning – andas ut … känn hur andetaget övergår i en inandning – andas in … känn hur andetaget övergår i en utandning – andas ut … känn hur andetaget övergår i en inandning - osv …

Tillåt dig att bli ett med det oändliga fältet, bortom tid och rum – tillåt dig att bara vara - själsligfrid.

Namasté
Hasse Nyander