Inre frihet

Inre frihet

Redan som ung myntade jag begreppet för mig själv att frihet är inget man får utan är något man tar. På den tiden låg min tanke på en helt annan nivå än där den befinner sig idag utifrån vart livets olika faser och utvecklingsprocesser fört mig.  

Då handlade det mest om att finna fram till sin identitet, att ge sig själv rätten att vara såsom jag ville och leva livet som jag behagade – förverkliga sig själv på ett fysisk plan. Men det tog lång tid att uppnå detta även om jag hela tiden gjorde mitt bästa och stundom tyckte mig leva i den friheten som jag tog mig. Den friheten handlade om att göra en manifestation i den yttervärlden som ibland kunde ta obstinata uttryck.

Den friheten som jag ser till idag behöver inte uppnå en manifestation i den yttervärlden, utan är ett tillstånd som man skapar själv genom att uppnå en total inre frihet. Även om man skulle bli satt i fängelse så skulle man ändå känna sig totalt fri. Min övertygelse är att vissa frihetskämpar/andligaledare som frihetsberövats och satts inom lås och bom har klarat denna tid bra tack vare att de inte kan känna sig fängslade för de uppnått denna inre frihet. Även om jag inte varit frihetsberövad på det sättet så har jag en egen liten erfarenhet av detta då jag låg på thoraxintensiven i ryggläge för att jag inte fick böja höger ben där det gick en slang upp till hjärtat med en ballong som fylldes med luft och tömdes med luft, för att hjälpa hjärtat i dess rörelse. Men jag kände mig totalt fri och dagarna flöt snabbt på, vilket förundrade mig så denna vecka var snabbt över. Bara vara i nuet och acceptera precis som det var – frihet. När jag sedan i efterhand läst mina journalhandlingar så visar det sig att jag låg i detta läge i två veckor. Jag var fjättrad till sängen och ryggläge, fick inte böja benet med kände mig friare än jag någonsin gjort. Så friheten handlar inte endast om en rörelse utan den riktigt stora friheten är en uppnådd inre känsla.

När jag låg där fanns inga förväntningar, inga förhoppningar, inga krav eller något att leva upp till – det fanns bara ett varande och en självklar acceptans till situationen.

Det finns en äkta frihet som inte några juridiska lagar kan frambringa – en frihet skapad av inre frid.

För mig idag är jag aldrig friare än jag tillåter mig själv att vara. Ibland går det bra att upprätta hålla detta tillstånd, ibland lite mindre bra. That´s life.

Det finns självklart frihet som vi juridisk kan skapa för att upprätthålla. men det är en annan sorts frihet som är likväl viktig att stå upp för.

Namasté
Hasse Nyander