Så där då var mannen från Nasaret född, oavsett om man tror på denne mans existens eller inte så står han för något som alla kan ta till sig och se som goda livsregler. För han är den stora förebilden för medkänsla och alla människors likavärde. Ska inte

Läs mer

Mannen från Nasaret
Så där då var mannen från Nasaret född, oavsett om man tror på denne mans existens eller inte så står han för något som alla kan ta till sig och se som goda livsregler. För han är den stora förebilden för medkänsla och alla människors likavärde. Ska inte gå in djupare på mannen från Nasaret än så här, för låt oss just nu inspireras av hans förmåga till medkänsla och allas likavärde. För hade hela världen haft dessa två som livsregler så skulle vi skapa en helt annan värld att leva i – då skulle vi verkligen kunna prata om en frekvenshöjning. För som jag skrivit förut så är vi medskapare av världen vi lever i och inga offer under den. ❤

Personligen tror jag att mannen från Nasaret kom för att berätta för oss om denna förändring genom att inspirera oss genom sitt eget agerande. För även om han talade till folket så har inte vad man säger lika stor påverkan som vad man gör. Han var en levande förebild och historierna om hans handlingar har levt vidare, berättelser som spred sig från mun till mun för att senare skriva ner på papyrusrullar. Jag har tagit del av många av texterna från dessa papyrusrullar som vars innehåll känns mer äkta och ger för mig en sannare bild av mannen från Nasaret än bibeln. ❤

Vi blir lite påminda om detta runt jul, då faktisk människors hjärtan verka öppnas upp lite mer för medkänsla och allas likavärde. För jag tror inte det handlar enbart om att döva vårt dåliga samvete då vi i dessa tider ger lite extra de som inte har mycket eller inget alls. Hur en del engagerar sig stort för olika grupper som behöver få finnas i sammanhang runt denna högtid. För mig självklart varken man tror på mannen från Nasaret eller inte, så helt omedvetet påverkas vi av hans handlingar som lika omedvetet inspirerar oss till handling. ❤

Så låt julen budskap vara medkänsla och allas likavärde för att inspirera oss inför det nya året och att vi går det till mötes med ett än mer öppet hjärta – ett litet steg mot den villkorslösa kärlek som mannen från Nasaret också står för. ❤

Önskar er alla en fortsatt fridefull jul. ❤

Namasté
Hasse Nyander