När jag började min mediala bana var det för Iris Hall, jag blev då väldigt nitiskt spiritualistisk i min träning och mitt arbete och under många år tyckte jag att det sätt jag lärt mig arbeta på var det enda rätta. Ansåg att medier som inte arbetade utif

Läs mer

Medialt arbete

När jag började min mediala bana var det för Iris Hall, jag blev då väldigt nitiskt spiritualistisk i min träning och mitt arbete och under många år tyckte jag att det sätt jag lärt mig arbeta på var det enda rätta. Ansåg att medier som inte arbetade utifrån dessa riktlinjer inte var riktiga medium, vad de var det vet jag inte men de var inre korrekt arbetande medier. Jag skulle kunnat rabbla Iris riktlinjer i sömnen om någon frågade mig. Bevisföring och sedan budskap var en av grunderna vilket jag personligen fortfarande följer då jag förmedlat kontakt med andra sidan. Men som jag så många gånger skrivit och påpekade så förändrades mitt eget arbete som medium och med det ändrades även min egen syn på andras mediala arbeten efter hand. Vad som var ett riktigt eller äkta medium föll helt enkelt bort.

Idag ser jag till det mediala mångfald som finns och att var och en fyller sin funktion på sitt sätt. Att det inte är upp till mig att avgöra hur var och en skall utföra sitt arbete, för att det ska vara ett korrekt arbete. Sen om jag själv ska gå till ett medium så väljer jag självklart utifrån vilka jag tycker arbetar bra.

Från början var mina elever strikt fostrade att de skulle arbeta efter dessa riktlinjer om de skulle ha certifikat från mig. Nu mer erbjuder jag dem min utbildning och de får lektioner arbeta utifrån de riktlinjer jag ger dem med disciplin, men när de är färdig med utbildning och ska stå på egna ben får de för min del arbeta precis såsom de vill. Så länge de inte gör någon illa eller utnyttjar sin position, för som medium har man en form av maktposition som många har dragit fördel av. Så jag är inte ute efter längre att utbilda medier stöpta i samma form, utan önskar att vara en del i att skapa mångfald. ❤️

Vad är rätt och vad är fel? Överhuvudtaget finns det något som är rätt eller fel? Vem har i så fall bestämt det? Så länge andevärlden vill arbeta med ett medium så har de godkänt deras sätt att arbeta på. Vem kan ställa sig över det beslutet? Idag ser jag det som att endast var och en kan avgöra vad är rätt eller fel för mig. Det är jag som ska stå för mitt arbete, ta ansvar för det och känna mig stolt över det jag gör. Förnöjd är ett fint ord tycker jag, så när jag känner mig förnöjd med mitt arbete vet jag att jag har utfört något bra. ❤️

Har skrivit klart dagens blogg och är nu på väg för att ställa iordning inför kvällens Ljusbärarandakt som förrättas av Peter Wiklund. Jag har aldrig sett Peter arbeta, men tycker om hans person och bjöd in honom att förrätta en andakt. Så jag återkommer till denna blogg när jag kommer hem efter andakten.

Peter hade funnit sitt sätt att arbeta på så detta blir en perfekt fortsättning på bloggen. För det första är jag mycket tacksam att bjöd in honom och jag förstår att han kallar sina seanser ”Samkväm med andevärlden”. För hela andakten kändes skön och mysig, en andakt som blev väldigt intim då vi inte var så många i församlingen. Han bjöd på en fantastisk soundhealing meditation och det var länge jag hamnade i ett så fantastiskt tillstånd när någon leder en meditation. Tog lång tid att komma tillbaka och ur det förändrademedvetande tillståndet. Förstod också varför jag tyckt om hans person, då jag i meditationen mindes honom från ett tidigare liv. En livssituation som även Peter kunde förstå att han befunnit sig i, så vi får forska vidare i detta vårt gemensamma liv. Hans guider bjöd på transtal och budskap till flera av oss. Budskapet till mig själv kan jag ta till mig och förstå dess relevansen, även om vissa saker som handlade rent om min person är lite svårt att ta in. I slutet förmedlade han även kontakten med en mamma till en i församlingen. Det var en skön mix och en mycket finstämd andakt. Däremot utifrån hur min blogg började i morse så skulle jag inte tillbaka i tiden tyckt att det var en korrekt genomförd seans. Så i kväll är jag extra tacksam att jag kan se mångfald i det mediala arbetet och alla fyller sin funktion - så länge mediet arbetar från hjärta med kärlek. Det äkta ligger inte i arbetsmetoden utan var ens mediala arbete utgår ifrån – ❤️

Namasté
Hasse Nyander